Welkom op de website van

GVP
Dinsdagkompetitie

Jullie hebben er waarschijnlijk al van gehoord, vanaf volgend seizoen zouden we in het verbond Pajottenland starten met een dinsdagkompetitie. Indien jullie interesse hebben, lees dan dit formulier, vul het in en bezorg dit voor eind maart aan een van de bestuursleden of in het hoofdlokaal.

Een paar punten waar jullie toch nog aandacht moeten aan besteden:

  • De uitslagen moeten niet langer naar Ivo Jacobs gestuurd worden maar naar Frank Franchet. Telefoonnummer: 0477 188 464, het liefst per sms. De uitslagen moeten binnen zijn voor 2u. Als de match nog niet is afgelopen moeten jullie Frank verwittigen dat deze nog bezig is. Nadien sturen jullie, ongeacht het uur, de uitslag nog door per sms.
  • De wedstrijdformulieren moeten in het hoofdlokaal zijn de eerstvolgende donderdag bij aanvang van de zitdag, namelijk 20u. In het reglementenboek staat zelfs woensdag!
  • Datum verleggen van een wedstrijd, zowel voor competitie als voor de beker. Er moet een formulier (te downloaden via de site van GVP) ingevuld worden en ondertekend zijn door beide clubs en dit moet binnengebracht worden in het hoofdlokaal ten laatste de laatste donderdag voordat de wedstrijd gespeeld wordt of de originele speeldag. De uitslag moet dezelfde dag doorgestuurd worden en het wedstrijdblad moet de donderdag nadien in het hoofdlokaal zijn. Er kan eventueel een uitzondering gemaakt worden voor wedstrijden gespeeld op dinsdag en woensdag en het wedstrijdblad wordt per post verstuurd. Poststempel geldt dan als bewijs.
    • Competitie: deze moet gespeeld worden VOOR de volgende competitiedag van de verlegde wedstrijd.
    • Beker: deze moet gespeeld worden VOOR de aanvang van de volgende ronde.


Indien U vragen of voorstellen hebt kunt U ons steeds contacteren.
Indien er vragen zijn in verband met het reglement, nieuwe aansluitingen, is iedereen welkom tijdens
de wekelijkse zitting op donderdag, van 20 tot 22u in ons hoofdlokaal:

"The CORNER"
bij Ilse
te Ledeberg, Pamel.


Laatste update: 6/4/2014